Voor mensen met een verstandelijke beperking is fotografie een prachtig communicatiemiddel. Om anderen te ontmoeten, een praatje te maken, erbij te horen. Hun beelden zijn meer dan ondersteuning van een verhaal - ze vertellen een verhaal! Dat verhaal gaat over fotografen met een frisse kijk.
Kunstbaas organiseert exposities en workshops voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking; van jong tot oud. We geven daarnaast voorlichting op scholen en in zorginstellingen. Jouw donatie helpt ons daarbij!

Want door meer bekendheid over het positieve effect van de eenvoud van fotografie hopen we veel nieuw talent te begroeten.

Stichting Kunstbaas is opgezet door bevlogen mensen met de ambitie de wereld toegankelijker te maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Jij draagt daar met iedere gift aan bij!

Ja, ik help mee!
ValutaBedrag