Kunstbaas gelooft in de positieve impact van fotografie op het communicatievermogen, de persoonlijke groei en de integratie van mensen met een beperking in onze maatschappij. We vragen aandacht voor talent dat niet vanzelfsprekend zichtbaar is.

Exposities
We doen dit door werk te exposeren en door een breed publiek te trekken, buiten de instellingssfeer. Onze ultieme doelstelling is dat mensen met een verstandelijke beperking helemaal meedoen in de samenleving. Via fotografie kunnen ze zich (verder) daarin ontwikkelen. We stimuleren uitwisseling, samenwerking en co-creatie tussen kunstenaars met en zonder beperking.

Ontwikkeling
Kunstbaas doet aan professionele criteria. Maar we realiseren ons dat niet iedereen kunst maakt met een grote ‘K’. Daarom houden we ook de mogelijkheden open voor ontwikkeling. Bijvoorbeeld door een cursus of wedstrijd te bieden die ook toegankelijk zijn voor fotografen die nog kunnen groeien in hun werk. Zo krijgt iedereen de kans om zich te laten zien vanuit zijn eigen niveau en waarde.

Voorlichting
Alles begint met voorlichting over het positieve effect van fotografie. Meer bekendheid onder de ouders, de begeleiders en de docenten over fotografie als communicatiemiddel is de basis. Door dit te faciliteren hopen wij nog meer mensen met een beperking te motiveren en te begroeten.

 

Kunst is een uitlaatklep, een manier om je uit te drukken. Een middel voor zelfexpressie. Of je nu een IQ hebt van 70 of 130, iedereen wil gezien worden. Wanneer iemand oog heeft voor jouw werk, groeit je zelfvertrouwen en kun je je verder ontplooien. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het niet vanzelfsprekend om aan hun talent te werken; een opleiding te volgen, een cursus te doen, te exposeren.

Kunstbaas ziet er iets in!